Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego współpracownika
śp. Stanisława Lisa.

Rodzinie zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Założyciele i Pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Przyznano stypendia MNiSW. 4 stypendystki z StSW!

Na rok akademicki 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów.

"Mam Autyzm, a Ty...?" - Trwa Europejski Tydzień Autyzmu

Autyzm to zaburzenie pojawiające się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie. Charakteryzuje się takimi cechami jak problemy z interakcją społeczną, językiem, komunikacją niewerbalną i procesem uczenia się.